parking.brussels

parking.brussels is het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het moet het parkeerbeleid van het Gewest uitvoeren en harmoniseren.

Standaard tekst vrijwaringsclausule